همه مجموعه ها

   غروب

   Sunset

 

دوچرخه

Bicycles

الموت

Alamoot

لندن

London

 تهران

Tehran

Anzali

انزلی

هند

India

تنهایی

Lonliness

ارمنستان

Armenia

چند عکس قدیمی

Some Old Works

جاده‌های زمستانی

Wintry Roads

خیابان‌های ایروان

Yerevan Streets

 

Tehran: Poster Edged